top of page

אינדקס בעלות מקצוע

קהילת לוזרות עם תשובה בראשות הדסה עובד

קהילת משמעות לבעלות תשובה

חוזרות עם תשובה

כנס השקת הקהילה

ירושלים
תשפ"ב

בס"ד

חוזרות עם תשובה

קהילת משמעות "חוזרות עם תשובה" נפתחת בע"ה בירושלים, במטרה ליצור קהילת מודל טובה,
שנוכל לפתח בעוד ריכוזים  בארץ.
ובשביל זה אנחנו צריכות לשמוע אותך !!

הדסה עובד

מקימת הקהילה הארצית לבעלות תשובה

אני חושבת שבעלי תשובה הם הדגל לניהול מורכבות, גם כיחיד וגם כקהילה,
עם ערכים מוסריים חזקים, הם מהווים דוגמא לכך שאפשר לחיות גם אחרת,
עם זהות צבעונית שמורכבת מהרבה צדדים, שחיים בהרמוניה גם יחד.
מודל, שאם החברה תכיר אותו, היא תראה כמה הוא ראוי להערכה ולאימוץ.
 מברכת את כולנו לעשיה טובה,
שתאפשר להוציא מהכח אל הפועל את כל האוצרות שקיימים בנו.

בואי נכיר אותך

תודה על הרשמתך

הרשמי ותהיי חלק מקהילת הנשים שלנו,
עם הטבות מיוחדות,
שת"פים ועוד הרבה הפתעות

bottom of page